Garantie geregeld | STO Garant 

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van de Richtlijn Pakketreizen (EU) 2015/2302. Hierdoor kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.
 
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Mimpi Reizen gebruik van STO Garant voor alle pakketreizen (geldig voor boekingen t/m 16 mei 2019). STO Garant is een erkende garantieregeling. Het is een derdengeldenregeling die uw betaling waarborgt tot na afloop van uw boeking. Als reiziger betaalt u het boekingsbedrag niet aan Mimpi Reizen, maar aan de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze Stichting Derdengelden verwerkt alle betalingen voor STO Garant. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 12,-- per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. 
 
De dag na afloop van uw boeking wordt uw boekingsbedrag vrijgegeven van de derdengeldenrekening aan Mimpi Reizen. Mocht Mimpi Reizen voor het einde van uw boeking in een faillissement of surseance van betaling terechtkomen dan wordt uw boekingsbedrag vrijgegeven aan Stichting Take Over (STO). STO zal er dan, afhankelijk van de situatie, voor zorgen dat u uw boekingsbedrag terugkrijgt, uw boeking kunt vervolgen of naar het eindpunt van uw boeking kunt reizen. 
 
Hiermee heeft Mimpi Reizen zich van bescherming bij insolventie voorzien bij STO Garant. Wanneer diensten door insolventie van Mimpi Reizen niet worden verleend, kunnen reizigers contact opnemen met STO Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@sto-garant.nl of +31 (0)85 13 02 943.
 
Procedure

U ontvangt een e-mail van Certo Escrow (info@certo-escrow.com) met informatie over het voldoen van de betaling voor uw boeking. Voor alle boekingen geldt dat het volledige boekingsbedrag voor aanvang van de boeking betaald dient te zijn aan de derdengeldenrekening.